Lasy liściaste

Typy lasów, których charakter zmienia się równorzędnie ze zmianą rejonu geograficznego, tzn. ze zmianą klimatu. W strefie umiarkowanej, w której żyjemy, lasy liściaste zrzucają liście na zimę, natomiast maja bardzo bogate runo, które na wiosnę ponownie się rozwija. W Polsce wyróżniamy różne rodzaje lasów liściastych, a ich charakterystyka zależy od składu gatunkowego oraz wilgotności panującej w lesie. Oto jak się przedstawiają:

 

Grądy - lasy z przeważającym dębem, grabem i klonem, posadzone na żyznych brunatnych glebach. Można w nich spotkać również buki i lipy drobnolistne, a także świerki. Mają bardzo szeroki zasięg, od centralnej Rosji, aż po Francję. Usytuowane są przy dolinach rzecznych, ale tych bardzo rzadko zalewanych przez wody powodziowe. Są charakterystyczne również dlatego, że wyróżniamy w nich 6 poziomów, jak runo, krzewy, młode drzewa, tzw. dach lasu, oraz drzewa najwyższe. Wiosną kiedy zakwitają rośliny w lasach grądowych sprawia, że wyglądają pięknie, natomiast ocieplenie temperatury powoduje, że natychmiast pojawiają się przylaszczki, zawilce i fiołki.


Olsy - porastają tereny, gdzie znajdują się wysokie poziomy wód gruntowych. Przez cały rok obserwujemy tam podłoże bagienne, gdzie tereny okresowo zostają zalewane, związane są z wodami stojącymi. Wokół pni tworzą się skupiska roślinności, a pozostałe tereny wypełnione są wcześniej wspomnianą wodą. Drzewa dominujące to olsza czarna, jesion, sosna i brzoza. Runo leśne to przede wszystkim rośliny bagienne i wodne czyli knieć błotny, psianka, karbieniec pospolity. Późną wiosną zakwitają kaczeńce i kosaćce. Lasy olszowe możemy spotkać w parkach Biebrzańskim, Poleskim i Białowieskim.


Łęgi - drzewostany liściaste, rosną na podłożu żyznym, który jest częściowo zalewany, przeważnie występuje nad wodą, w dolinach leśnych. W łęgach niżowych obserwujemy takie drzewa jak topole, wierzby, wiązy, jesiony i olsze, natomiast w łęgach górskich występuje głównie olsza, świerk, wierzba i jawor. To właśnie w podszycie łęgów możemy spotkać niesamowicie pachnący czarny bez, trzemielinę, głóg jednoszyjkowy czy leszczynę pospolitą, a w runie natkniemy się na pokrzywę, nawłoć czy jeżynę. Na dzień dzisiejszy łęgi są zagrożone, przez regulację rzek, co zapobiega ich rozlewom, dlatego wymagają szczególnej ochrony. W Polsce łeg możemy spotkać nad Odrą, Wisłą, Wartą czy Sanem, i to właśnie w tych lasach znajduje się największe w Europie skupisko dzięcioła średniego.

Wyróżniamy również buczynę ( z dużą przewagą buka) oraz bory mieszane, gdzie znajdziemy dęby i sosny, z domieszką innych drzew liściastych.

poznajmylas.com.pl
all right reserved 2014